Bytový dom 8BJ

Rodinný dom 92/1

Rodinný dom 701/1

Rodinný dom 480/7

Rodinný dom 335/2

Rodinný dom 1321/25

IBV PB III. Etapa

Rodinný dom 12/1

Rodinný dom 285/8

Rodinný dom 84/25

Rodinný dom 2135/3

Rodinný dom 116/6

Rodinný dom 1506/61

Rodinný dom 190/1

Rodinný dom 568/16

Rodinný dom 412/19

Rodinný dom Zrub Priedhorie

Rodinný dom 112/30

Polyfunkčný bytový dom 5N.P.

Rodinný dvoj-dom 2340/5

Bytový dom 4N.P.+1U.P.

Rodinný dom 145/1

Rodinný dom 2115/12

Rodinný dvoj-dom 50/14

Rodinný dom 262/1

BIM HOUSE
Považská Teplá 572
Created by Martin Pach