Ing. Jaroslav Zelenák

E.č. I1*6705 - Autorizovaný stavebný inžinier - Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
Jaroslav Zelenak photo

Ing. Jaroslav Zelenák

Sme architektonicko - projekčná kancelária, ktorá sa venuje projekčnej činnosti v oblasti stavebníctva pozemných stavieb. V rámci tejto sféry sa zameriavame na tvorbu projektov rodinného, bytové charakteru, ale aj občianskym a priemyselným stavbám. Taktiež sa venujeme spracovaniu výrobno-technickej dokumentácii oceľových konštrukcií, tepelno-technickým výpočtom konštrukcií kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, tepelno-technickým posúdením detailov na minimálne hygienické kritérium. Zabezpečujeme komplexnú projektovú dokumentáciu od návrhu až po vydanie stavebného povolenia, ale i samostatne jednotlivé časti projektovej dokumentácie. Stavebno - projekčnej sfére sa venujeme už od roku 2012. Našim cieľom je kvalitná práca s dosiahnutím čo najväčšej spokojnosti klienta.

BIM HOUSE
Považská Teplá 572
Created by Martin Pach